Wybory Samorządowe

7 kwietnia 2024

Szukaj w: kandydaci okręgi wyborcze news

Finanse Oddziałów buskiego szpitala

Dodał: Marta Data: 2024-06-14 13:50:35 (czytane: 2309)

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, Grzegorz Lasak, w odpowiedzi na liczne pytania przedstawia sytuację finansową oddziałów szpitala.

W związku z pytaniami odnośnie sytuacji finansowej oddziałów szpitala uprzejmie informuję:

ZOZ w Busku-Zdroju otrzymuje na swoją działalność środki z NFZ. Od kilku lat procedury medyczne są niedoszacowane przez NFZ, co powoduje, że koszt leczenia pacjenta, zgodnie ze standardami, wynosi np. 4 tys. zł., a NFZ płaci za jego hospitalizację tylko 3 tys. zł. Powoduje to automatyczne niedofinansowanie bieżącej działalności, a różnica pomiędzy środkami z NFZ a rzeczywistymi kosztami działalności wprost wpływa na zadłużanie się szpitala. Ponadto wysoka inflacja, jak również ogólny wzrost kosztów, m.in. za dostawy energii elektrycznej, gazu, wody itd. zwiększają zadłużenie placówek medycznych. Przekłada się to bezpośrednio na wyniki finansowe poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala. Poniżej wyniki oddziałów za 2023 rok.

Z przedstawionych danych wynika, że gdyby wziąć pod uwagę wyłącznie aspekt ekonomiczny, należałoby dokonać zmiany struktury organizacyjnej szpitala pozostawiając wyłącznie oddziały z dodatnim wynikiem finansowym. Jednak czynnik społeczny odgrywa równie ważną rolę, a może i najważniejszą, a jest nią dostępność pacjentów do konkretnych świadczeń zdrowotnych. Wielokrotnie Państwa informowałem, że od kilku lat szpital jest niedoszacowany. Tylko w ostatnich 2 latach o co najmniej 18 000 000,00 zł. rocznie. Powoduje to narastanie zobowiązań wobec kontrahentów szpitala. Bez systemowych reform, realnego wyszacowania procedur, zadłużenie polskich szpitali będzie tylko wzrastało. Dziś to ponad 22 miliardy zł. W roku bieżącym szpital otrzymał z NFZ ryczałt wyższy w porównaniu do poprzedniego roku o 250 000,00 zł miesięcznie. Jednak sam wzrost ustawowych wynagrodzeń od 01 lipca b.r. będzie wynosił około 700 000,00 zł. miesięcznie. Do dnia dzisiejszego NFZ nie przekazał środków na ustawowe podwyżki.

Na ostatniej Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju Radni przyjęli stanowisko w sprawie zwiększenia finansowania szpitala o co najmniej 18 mln. zł. rocznie. Mamy nadzieję, że wkrótce rozpocznie się zapowiadana reforma sytemu ochrony zdrowia.

Poniżej wyniki finansowe oddziałów za 2023 rok:

Zobacz

Przedstawione wyniki finansowe obrazują skalę niedofinansowania szpitala przez NFZ. Niestety niektórzy ludzie zamiast przyjąć do wiadomości fakty, obarczają zupełnie niepotrzebnie sytuacją finansową lekarzy kierujących oddziałami czy Dyrekcję ZOZ.

Grzegorz Lasak
Dyrektor ZOZ w Busku-Zdroju

/Artykuł sponsorowany/

REKLAMA